FERRO INVEST d.o.o. otvara svoju prvu maloprodaju

FERRO INVEST d.o.o. otvara svoju prvu maloprodaju

FERRO INVEST d.o.o. otvara svoju prvu maloprodaju

FERRO INVEST d.o.o. kao lider u trgovini na veliko proizvodima crne metalurgije idemo korak dalje
otvaranjem maloprodajnog objekta gdje de kupci imati potrebne količine (navesti asortiman/ključne
riječi) na raspolaganju.

Ovo je značajan i logičan korak u strategiji rasta kompanije Ferro invest d.o.o.

Naši proizvodi se proizvode u renomiranim željezarama sa svim pripadajudim atestima. Raspolažemo sa vlastitim, novoizgrađenim, skladištem koje se prostire na 3000 m² u kojem se nalazi cca 6000 tona proizvoda spremnih za otpremu kupcima.

Brza i efikasna otprema i doprema robe naš je imperativ u poslovanju. Raspolažemo sa 2 krana, 6
viljuškara te 2 kamiona što nam omogudava brzu i efikasnu otpremu i dopremu proizvoda. Naša maloprodaja i veleprodaja se nalaze u Zenici na adresi Sarajevska 135 – Raspotočje.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.